Wśród miejscowości znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wartym uznania terenem jest miasto Chęciny. To miasto nawołuje natychmiastowe wręcz skojarzenia z zamkiem. Budowla, jaka tam od lat istnieje powstała na przełomie dwóch stuleci- trzynastego oraz czternastego. Chęcinom nadano prawa miejskie dopiero w końcówce wieku czternastego. Ogólnie Chęciny słynęły już dawien dawno z urokliwego rynku, jaki […]