Atrakcje wojewodztwa swietokrzyskiego: Checiny

Wśród miejscowości znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wartym uznania terenem jest miasto Chęciny. To miasto nawołuje natychmiastowe wręcz skojarzenia z zamkiem. Budowla, jaka tam od lat istnieje powstała na przełomie dwóch stuleci- trzynastego oraz czternastego. Chęcinom nadano prawa miejskie dopiero w końcówce wieku czternastego. Ogólnie Chęciny słynęły już dawien dawno z urokliwego rynku, jaki obiegały uliczki. W czasach Kazimierza Wielkiego miasto zostało znacząco rozbudowane. Wtedy to pojawił się drugi rynek, powstały także obiekty sakralne takie jak klasztor franciszkanów oraz kościół św.

Bartłomieja. Jeżeli chodzi natomiast o gospodarkę tej miejscowości, to już wieki temu Chęciny słynęły z Welur wydobycia rozmaitych kopalin, w tym występowały w tej części regionu świętokrzyskiego złoża ołowiu, srebra oraz miedzi. Były one wydobywane zarówno na terytorium charakteryzowanych Chęcin, jak także w ich bezpośredniej okolicy. Za najbardziej dynamiczny okres rozwoju uznaje się w przypadku Chęcin wiek szesnasty. Wtedy pojawiały się na obszarze miejscowości rozmaite wydarzenia, w tym szlacheckie zjazdy a także kramiki czy jarmarki. To sprawiło, że miasto nabrało rozgłosu na skalę krajową, zaczęło istnieć jako prężnie funkcjonujący ośrodek miejski. Chęciny spory związek już w dawnych stuleciach miały z górnictwem. To właśnie w tej miejscowości w połowie szesnastego wieku Zygmunt aluminium 6082 Stary ustanowił w Chęcinach urząd podkomorzego górniczego.

Zaledwie stulecie później Chęciny ucierpiały znacząco na skutek najazdu szwedzkiego. Wtedy miał także miejsce przemarsz wojsk Rakoczego. Podczas gdy na kartach historii utrwaliło się, że przed tym epizodem historycznym było prawie 400 gospodarstw domowych, po najeździe szwedzkim zostało ich w Chęcinach ledwie niewiele ponad 30. Nie było to jedyne tragiczne zdarzenie historyczne w tym miejscu.

Podobnie jakiś czas później Chęciny zostały najechane przez Szwedów. Miało to miejsce w 1707 roku. Wtedy miasto opustoszało a z niego wyniósł się nawet starosta chęciński, który nie miał miejsca na pobyt w Chęcinach przez kompletnie zniszczony, wręcz zrujnowany zamek. W 1796 roku natomiast siedzibę powiatu ustanowiono w Kielcach. Na chwilę obecną Chęciny są uznawane za jedno z bardziej malowniczych miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego. Na jego obszarze znajduje się sporo rozlicznych budowli, w tym między innymi Zamek Królewski, Niemczówka czyli kamienica starej daty, która zbudowana została w 1570 roku i przybrała styl renesansowy.

Warty obejrzenia bez wątpienia jest także zabytkowy Rynek Chęcin oraz Zespół franciszkański, jaki zbudowany jest z klasztoru, którego fundatorem był wyżej wymieniony Kazimierz Wielki a także z kościoła, jaki ma charakter gotycki.

Wpis zawdzięczamy

Zobacz stronę autora: porady prawne Wrocław