Ciekoty to ciekawe miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego, które wiąże się między innymi z postacią znamienitego pisarza polskiego – Stefana Żeromskiego. Jest to miejsce, w którym wyżej wymieniony artysta spędzał swoje dzieciństwo. Dlatego też utarło się w stosunku do Ciekot określenie Żeromszczyzna. Na chwilę obecną natomiast Ciekoty warto uznać za malowniczą miejscowość w rejonie świętokrzyskim, […]