Historia i kultura Początki osadnictwa w regionie sięgają czasów prehistorycznych. Województwo świętokrzyskie to miejsce, gdzie historia sięga głęboko wstecz. Ślady pierwszych osadników datowane są na czasy prehistoryczne. Odkrycia archeologiczne, takie jak narzędzia i grobowce, pozwalają nam lepiej zrozumieć życie i kulturę naszych przodków. Województwo świętokrzyskie ma bogatą historię związaną z chrześcijaństwem. To region, który odgrywał […]